Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Τι είναι το Oncotype;

Τί είναι το Oncotype;
Το Oncotype DX είναι μια γονιδιακή εξέταση που αφορά στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο. Χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η πιθανότητα συστηματικής υποτροπής της νόσου και για να επιλεγούν καλύτερα εκείνες οι γυναίκες που θα ωφεληθούν από τη χορήγηση χημειοθεραπείας.

Ποιες γυναίκες έχουν ένδειξη να κάνουν το Oncotype;
Οι γυναίκες με πρόσφατο πρώιμο καρκίνο του μαστού (σταδίου Ι ή ΙΙ), ο οποίος έχει θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, αρνητικό το μόριο c-erb-2 και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Πώς γίνεται το Oncotype;
Η εξέταση γίνεται σε ένα μικρό δείγμα του καρκινικού ιστού, που έχει αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Το Oncotype εξετάζει τη δράση 21 διαφορετικών γονιδίων του καρκινικού ιστού. Από τα συνολικά 25.000 περίπου γονίδια του ανθρώπινου γονιδιώματος, αναγνωρίστηκαν 250 πιθανά γονίδια που σχετίζονται με τη βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου του μαστού. Τα εν λόγω γονίδια μελετήθηκαν σε 400 ασθενείς από τρεις ανεξάρτητες κλινικές μελέτες και από αυτά αναγνωρίστηκαν τα 21 που σχετίζονται ισχυρά με την επιβίωση ελεύθερης απομακρυσμένης υποτροπής.

Πώς δίνεται το αποτέλεσμα του Oncotype;
Το αποτέλεσμα του Oncotype αποτελείται από έναν αριθμό, από το 0 έως το 100 που εκφράζει την πιθανότητα υποτροπής, γι’ αυτό άλλωστε ονομάζεται και recurrence score (RS). Μία γυναίκα με χαμηλό RS έχει χαμηλή πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου και μικρές πιθανότητες να ωφεληθεί από τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται μόνο ορμονοθεραπεία.

Το σκορ υποτροπής και η πιθανότητα απομακρυσμένης υποτροπής στη 10ετία.
Το σκορ υποτροπής και η πιθανότητα απομακρυσμένης υποτροπής στη 10ετία. Πηγή: Nature Biotechnology 26, 509 – 517 (2008) Corrected online: 8 July 2008, doi:10.1038/nbt0508-509.
Share