Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Όγκοι κεφαλής-τραχήλου

Τα νεοπλάσματα της κεφαλής-τραχήλου είναι όγκοι κυρίως επιθηλιακής προέλευσης. Καταγράφονται συνήθως στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, στα χείλη, στο λάρυγγα, στο φάρυγγα και στη ρινική κοιλότητα. Ανάλογα με την ακριβή τους εντόπιση έχουν διαφορετική συμπτωματολογία, φυσική πορεία και μέθοδο αντιμετώπισης. Η ακτινοθεραπεία αποτελεί βασικό κομμάτι της αντιμετώπισης των όγκων κεφαλής-τραχήλου, είτε ως συμπληρωματική στη χειρουργική θεραπεία είτε από μόνη της ως ριζική θεραπεία συνδυαζόμενη με χημειοθεραπεία.

Share