Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Ακτινοθεραπεία με κοβάλτιο

Ακτινοθεραπεία με κοβάλτιο είναι η χρήση της ακτινοβολίας γάμμα που εκπέμπεται κατά τη ραδιενεργό διάσπαση του ραδιοϊσότοπου Co-60 για την θεραπεία του καρκίνου.

Οι ακτινοθεραπευτικές μονάδες κοβαλτίου παράγουν σταθερές, διχρωματικές δέσμες φωτονίων ενέργειας 1.17 και 1.33 MeV, που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε ενέργεια 1.25 MeV.

Η ραδιενεργός πηγή του Co-60 έχει χρόνο ημίσειας ζωής ~5.3 έτη, που σημαίνει ότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η ενεργότητα της πηγής έχει μειωθεί στο μισό και άρα αυξάνεται ο χρόνος θεραπείας για τον ασθενή. Για το λόγο αυτό, οι πηγές κοβαλτίου πρέπει ν’ αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι μονάδες κοβαλτίου σταδιακά αποσύρονται και αντικαθίστανται από γραμμικούς επιταχυντές, ωστόσο έχουν προς το παρόν θέση για τη διενέργεια παρηγορικών θεραπειών, όπως η αντιμετώπιση ασθενών με οστικές ή εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Εδώ θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο γ-knife που είναι μία μονάδα στερεοτακτικής χειρουργικής η οποία χρησιμοποιεί 201 ξεχωριστές πηγές κοβαλτίου οι δέσμες των οποίων κατευθύνονται και επικεντρώνονται στην περιοχή της βλάβης. Ωστόσο, θα αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό άρθρο για το γ-knife.

 

Share