Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Συχνές ερωτήσεις χημειοθεραπείας

Πώς δρα η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία;

Η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία καταστρέφοντας τα κύτταρα που διαιρούνται γρήγορα, όπως είναι τα κύτταρα ενός όγκου. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων δρα είναι 1. επιφέροντας βλάβες στο DNA του κυττάρου (π.χ. η σισπλατίνη), 2. εμποδίζοντας τα κύτταρα να διαιρεθούν (π.χ. ταξάνες) και 3. παρεμβαίνοντας στον κυτταρικό μεταβολισμό (π.χ. φθοριοουρακίλη).
Αρχή σελίδας

Πώς χορηγείται η χημειοθεραπεία;

Η χημειοθεραπεία μπορεί να δοθεί 1. ενδοφλεβίως, 2. με χάπια από του στόματος, 3. ενδοραχιαίως, 4. ενδοκοιλοτικά (π.χ. στην περιτοναϊκή κοιλότητα κατά τη διάρκεια του χειρουργίου), 5. τοπικά στο δέρμα. Η οδός χορήγησης εξαρτάται από το εκάστοτε φάρμακο και το κλινικό σενάριο.
Αρχή σελίδας

Κάθε πότε θα μου χορηγείται χημειοθεραπεία;

Η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ημερησίως, εβδομαδιαίως ή μηνιαίως. Αυτό εξαρτάται από το χημειοθεραπευτικό σχήμα που θα ακολουθήσετε και από την εκάστοτε νόσο. Υπεύθυνος να σας απαντήσει είναι ο θεράπων ιατρός που σας παρακολουθεί.
Αρχή σελίδας

Θα έχω ναυτία και θα κάνω εμετούς από τη χημειοθεραπεία;

Η πιθανότητα εμφάνισης ναυτίας και εμέτου εξαρτάται από το συνδυασμό των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που θα σας χορηγηθεί και από τη δοσολογία τους. Για παράδειγμα η υδροξυουρία έχει μικρή εμετογόνο δράση, ενώ η σισπλατίνη υψηλή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα σύγχρονα αντιεμετικά, όπως τα κορτικοστεροειδή (π.χ. δεξαμεθαζόνη), οι ανταγωνιστές των υποδοχέων 5HT3 (π.χ. παλονοσετρόνη) και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της νευροκινίνης (π.χ. απρεπιτάντη) είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για την πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο της οξείας όσο και της όψιμης ναυτίας/έμεσης. Οι ογκολογικοί ασθενείς σήμερα ανέχονται πολύ καλύτερα τη θεραπεία τους σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.
Αρχή σελίδας

Θα μου πέσουν τα μαλλιά από τη χημειοθεραπεία;

Δεν προκαλούν όλα τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα απώλεια μαλλιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί απλώς ν’ αραιώσουν. Ο θεράπων ιατρός σας θα σας ενημερώσει για το αν στην δική σας περίπτωση θα χάσετε ή όχι τα μαλλιά σας. Επίσης η απώλεια αφορά και τα φρύδια, βλέφαρα και την τριχοφυία στα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Πάντως, η απώλεια αυτή, δεν συμβαίνει αμέσως με την πρώτη θεραπεία.
Αρχή σελίδας

Share