Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Συχνές ερωτήσεις

Στην κατηγορία αυτή έχουμε συγκεντρώσει διάφορες συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τους ασθενείς σχετικά με ογκολογικά νοσήματα. Τις έχουμε ομαδοποιήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην ακτινοθεραπεία (ακτινοβολίες), στη χημειοθεραπεία και στην υπερθερμία. Επίσης διατηρούμε ένα λεξιλόγιο ιατρικών όρων, όπου με λίγα λόγια και κατά το δυνατόν απλή γραφή εξηγούμε διάφορες έννοιες, όπως τι είναι ανοσοθεραπεία, τι σημαίνει εμπύρετη ουδετεροπενία ή χωροκατακτητική εξεργασία.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνει κατανοητό πως η ημιμάθεια είναι και χειρότερη από την αμάθεια αλλά και επικίνδυνη. Τα όσα αναφέρουμε εδώ, δεν αντικαθιστούν το γιατρό σας, τον οποίον θα πρέπει να συμβουλεύεστε σε κάθε περίπτωση.

Share