Ογκολογία

Ένας διαδικτυακός τόπος για την ογκολογία

Θεραπείες

Η πιο αποτελεσματική «θεραπεία» είναι η πρόληψη. Παρολαυτά, αν η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί, οι θεραπευτικοί πυλώνες για την αντιμετώπισή της είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

  1. Η χειρουργική επέμβαση
  2. Η ακτινοθεραπεία
  3. Η χημειοθεραπεία
  4. Οι βιολογικές θεραπείες
  5. Η υπερθερμία

Πολλές φορές γίνονται συνδυασμοί θεραπειών, ώστε να αυξηθεί το όφελος για τον ασθενή, όπως για παράδειγμα χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Επειδή οι διάφορες θεραπείες είναι αντικείμενο διαφορετικών ειδικοτήτων, διενεργούνται ογκολογικά συμβούλια για το σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής.

Υπάρχουν και άλλες θεραπείες, περισσότερο εξειδικευμένες, όπως η ορμονοθεραπεία, η φωτοδυναμική θεραπεία, η ηλεκτροχημειοθεραπεία, η μεταμόσχευση μυελού των οστών, κλπ.

Share